Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie 2018-11-21
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      EPUAP
      RODO
      Kontakt
Listopad 2018
  Aktualności

OFERTA PRACY

2018-10-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko pracownik socjalny – pełen etat

Dołączone pliki:

1) OFERTA PRACYPraca dla asystenta rodziny na zastępstwo

2018-09-25

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie poszukuje kandydata na stanowisko ASYSTENTA RODZINY na 1/2 etatu na zastępstwo.

Dołączone pliki:

1) Praca dla asystenta rodziny na zastępstwoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, informuje, że od 01.07.2018 r. jest realizatorem Rządowego Programu ,,Dobry Start".

2018-07-19

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie, ul. Parkowa 1.
- w poniedziałki w godzinach od 08.00 do 17.30 ,
- od wtorku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

Ponadto, w związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2018/2019 informujemy również, że wnioski o ustalenie prawa do:
• świadczeń rodzinnych
• funduszu alimentacyjnego
• świadczeń wychowawczych ( 500 +)
można składać od dnia 01.07.2018r. (elektronicznie), natomiast tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 01.08.2018 r.

Terminy składania wniosków w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego 2018/2019

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2018 roku .
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2018 roku do 31 października 2018 roku , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2018 roku .
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od 01 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku .
Informujemy, że wysokość kryterium dochodowego oraz kwoty zasiłków pozostają bez zmian.

Terminy składania wniosków na fundusz alimentacyjny 2018/2019

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2018 roku.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2018 roku , do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2018 roku .
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł .

Terminy składania wniosków na świadczenia wychowawcze 2018/2019

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia 2018 roku przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października 2018 roku . Złożenie wniosku w okresie od 1 września do 30 września 2018 roku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada 2018 roku. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października 2018 roku przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2018 roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2018 roku , ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2018 roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Nabór na wolne stanowisko

2018-06-26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie

Dołączone pliki:

1) Nabór na wolne stanowisko - oferta pracy
2) Kwestionariusz osobowy
3) Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu
4) Oświadczenie o zdrowiu
5) Oświadczenie
6) Oświadczenie - RODO„Dobry Start" dla ucznia

2018-06-12

logo
W dniu 30 maja 2018r. Rząd ustanowił program „Dobry start ”, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Poniżej najważniejsze informacje dla osób ubiegających się o świadczenie „Dobry Start” w Gminie Wijewo.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczających do przedszkola, dla dzieci realizujących roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce oraz dla uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka , opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Terminy składania wniosków
- Od 1 sierpnia będą wydawane i przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe).
- Od 1 lipca wnioski można składać drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry Start” dla mieszkańców Gminy Wijewo będą wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie
ul. Parkowa 1, pokój nr 5
w poniedziałki w godzinach 7.30 - 17.30
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00

Wnioski należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.
Wnioski o świadczenie dla dzieci w rodzinach zastępczych należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie).

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rodzina otrzyma świadczenie maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

* Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.


Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie ul. Parkowa 1 / nr telefonu 65-549-40-16/
Nabór na wolne stanowisko

2018-06-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie.

Dołączone pliki:

1) Nabór na wolne stanowisko - oferta pracy
2) Kwestionariusz osobowy
3) Oświadczenie
4) Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu
5) Oświadczenie o zdrowiu
6) Oświadczenie - RODONabór na wolne stanowisko

2018-05-21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie.

Dołączone pliki:

1) Nabór na wolne stanowisko - oferta pracy
2) Kwestionariusz osobowy
3) Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych
4) Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu
5) Oświadczenie o zdrowiu
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (8-87 z 87)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji