Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie 2018-12-13
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      EPUAP
      RODO
      Kontakt
Grudzień 2018
  Polecane strony www

Teleadresowe bazy danych ponad 145.000 organizacji i instytucji, m.in. działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych, realizujących zadania pomocy społecznej oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania.


http://www.bazy.ngo.pl



Urząd Gminy Wijewo


http://www.wijewo.pl



Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie


http://www.pupleszno.win.pl



Starostwo Powiatowe w Lesznie


http://www.powiat-leszczynski.pl



Urząd Skarbowy w Lesznie


http://www.us.leszno.pl



Wielkopolski Urząd Wojewódzki


http://www.poznan.uw.gov.pl



Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


http://www.umww.pl



Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


http://www.mpips.gov.pl



ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych


http://e-inspektorat.zus.pl



KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


http://www.krus.gov.pl



Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.


http://zielonalinia.gov.pl



Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy


http://www.psz.praca.gov.pl



Wyszukiwarka ofert pracy


http://www.careerjet.pl



Strona Sejmowa


http://www.sejm.gov.pl



Urząd Zamówień Publicznych


http://www.uzp.gov.pl



Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie


http://niebieskalinia.info



Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy


http://www.niebieskalinia.org



Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


http://www.niebieskalinia.pl



Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi


http://www.kcik.pl



Strona kampanii WYHAMUJ W PORĘ


http://www.wyhamujwpore.pl



Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU


http://www.ciazabezalkoholu.pl



Strona programu DOBRY RODZIC


http://www.dobryrodzic.pl



Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna


http://www.pajacyk.pl



Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111


http://www.116111.pl



Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce


http://www.komornik.pl



Akty prawne - strona sejmowa - teksty ujednolicone


http://isap.sejm.gov.pl



Akty prawne - udostępniane przez MAiC - teksty pierwotne


http://dziennikustaw.gov.pl



Akty prawne - Infor - teksty pierwotne


http://www.infor.pl/dziennik-ustaw.html



Akty prawne - Lex.pl - teksty pierwotne


http://www.prawo.lex.pl



Portal organizacji pozarządowych


http://www.pomocspoleczna.ngo.pl



Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych


http://www.spes.org.pl



Strona poświęcona ośrodkom pomocy społecznej


http://www.ops.pl



Strona poświęcona problemowi narkomanii


http://www.narkomania.org.pl



PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce


http://www.pkt.pl


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player










 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji