Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie 2018-11-21
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      EPUAP
      RODO
      Kontakt
Listopad 2018
  Prawo
    Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
    Świadczenia rodzinne
    Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Dobry start (300 dla ucznia)
    Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Pomoc społeczna
    Fundusz alimentacyjny
    Inne akty

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1778 t.j., Dz.U.2017.38, Dz.U.2017.1027, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.1543, Dz.U.2018.398, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.697, Dz.U.2018.730, Dz.U.2018.1076, Dz.U.2018.1613, Dz.U.2018.1669.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-11-05

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 1778
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1314 t.j., Dz.U.2018.1104, Dz.U.2018.1356, Dz.U.2018.1499.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-09-05

Wydanie - rok: 2018,
nr: -, poz.: 1314
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowanie na podstawie: Dz.U.2018.395 t.j., Dz.U.2018.398, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.62, Dz.U.2018.398.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-05

Wydanie - rok: 2018,
nr: -, poz.: 395
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67, Dz.U.2011.27.140

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-02-28

Wydanie - rok: 2011,
nr: 14, poz.: 67
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682 t.j., Dz.U.2018.950.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-06-05

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 682
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1257 t.j., Dz.U.2018.149, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.1544.

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-05

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 1257
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1986 t.j., Dz.U.2018.1603.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-11-05

Wydanie - rok: 2018,
nr: -, poz.: 1986
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.2077 t.j., Dz.U.2018.62, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1366, Dz.U.2018.1669, Dz.U.2018.1693.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-10-05

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 2077
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.917 t.j.,Dz.U.2009.56.458, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1076.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-09-05

Wydanie - rok: 2018,
nr: - , poz.: 917
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2016.922 t.j., Dz.U.2018.138, Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.723.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-08-03

Wydanie - rok: 2016,
nr: -, poz.: 922
Pobierz Pobierz...USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Kategoria: Inne

Komentarz: Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2018.1510 t.j., Dz.U.2018.1515, Dz.U.2015.1532, Dz.U.2018.1552, Dz.U.2018.1669, Dz.U.2018.1925.

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-11-05

Wydanie - rok: 2018,
nr: -, poz.: 1510
Pobierz Pobierz...


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji