Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie 2018-01-19
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      EPUAP
      Kontakt
Styczeń 2018
  Prawo
    Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
    Świadczenia rodzinne
    Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Pomoc społeczna
    Fundusz alimentacyjny
    Inne akty

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.201.7.1769 t.j., Dz.U.2017.38, Dz.U.2017.1985, Dz.U.2017.1428.

tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-01

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 1769
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego


Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-02

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 1788
Pobierz Pobierz...Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: M.P.2015.821

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-18

Wydanie - rok: 2015,
nr: -, poz.: 821
Pobierz Pobierz...ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-09-03

Wydanie - rok: 2015,
nr: -, poz.: 1058
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.697 t.j., Dz.U.2017.60, Dz.U.2017.1292, Dz.U.2017.2217.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-01

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 697
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.1390

Tekst jednolity

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2015-11-04

Wydanie - rok: 2015,
nr: - , poz.: 1390
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta


Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-10-14

Wydanie - rok: 2011,
nr: 209, poz.: 1245
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie


Kategoria: Pomoc społeczna

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-0-04

Wydanie - rok: 2011,
nr: 81, poz.: 448
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2017.882, Dz.U.2017.2439.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-01

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 882
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2010.238.1586, Dz.U.2014.1752.

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2016-04-14

Wydanie - rok: 2010,
nr: 238, poz.: 1586
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Kategoria: Pomoc społeczna

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2016.1817 t.j., Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.60, Dz.U.2017.573, Dz.U.2017.1909.

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-11-04

Wydanie - rok: 2016,
nr: -, poz.: 1817
Pobierz Pobierz...


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16, faks (65)549-40-16

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji