Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie 2018-01-19
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      EPUAP
      Kontakt
Styczeń 2018
  Prawo
    Wybór świadczeń, w kontekście których wyświetlane będą akty prawne:
    Świadczenia rodzinne
    Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
    Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Pomoc społeczna
    Fundusz alimentacyjny
    Inne akty

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz. U. 2017.1952, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.1543, M.P.2017.1014.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-01

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 1952
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2017-08-01

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 1466
Pobierz Pobierz...Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U. 2017.2092 t.j., Dz.U.2017.1428.

Tekst ujednolicony

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2018-01-02

Wydanie - rok: 2017,
nr: -, poz.: 2092
Pobierz Pobierz...UCHWAŁA Nr 29 RADY MINISTRÓW z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2014-03-18

Wydanie - rok: Monitor Polski 2014,
nr: -, poz.: 206
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2012-06-12

Wydanie - rok: 2012,
nr: -, poz.: 641
Pobierz Pobierz...Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.


Kategoria: Świadczenia rodzinne

Komentarz: Opracowano na podstawie: Dz.U.2010.183.1234

Obowiązuje od 2012-01-01

Data umieszczenia/aktualizacji na stronie: 2011-08-11

Wydanie - rok: 2010,
nr: 183, poz.: 1234
Pobierz Pobierz...


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16, faks (65)549-40-16

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji